Kort optreden vóór aanvang van het defilé op het Dreijenplein